Norrlands mätspecialist, expert på olika typer av mätsystem!

Skickar i dag över hela Sverige, efter att hyresavtal är klart och godkänt! Hög servicegrad, snabba leveranser och bra priser!

Mätinstrument Ventilation
KIMO MP110: Lufttryckmätare. Mäter lufttryck i ventilation, hus mm.

Trotec TA300: Varmtrådsanemometer. Mäter vind, lufthastighet och drag.

Inomhusmiljö
Canary Digital: Radonmätare för snabba mätningar på 1 vecka tex vid husköp. Är man osäker om Radonet kommer från marken eller "Blåbetong", kombinera med PDS-100G. Har 2 st. av denna modell.

eSmogtec ESI 24: Elektriska och magnetiska fält​, elektromagnetiska vågor.

PDS-100G: Gammamätare. Ser om och var det finns "Blåbetong"​, dvs betongkonstruktioner i hus som avger det cancerframkallande Radonet. Proffs.

Testo 535: Mäter CO2 (Koldioxid) tex i klassrum, arbetsplatser och offentliga byggnader och ger en indikation på hur bra ventilationen fungerar. Kommer med en trådlös skrivare som skriver ut mätresultaten mm. Proffs.

Trotec BQ16. HCHO / TVOC-mätare. Registrerar halten av Formaldehyd och lättflyktiga organiska kolvätena i luften. Proffs.

Trotec BQ20. Partikelräknare. Registrerar halten av småpartiklar och fint damm i luften (2,5 µm och 10 µm), lufttemperatur och luftfuktighet. Proffs.

Trotec BF06: Ljus/belysningsmätare.

Trotec SL400: Ljudnivå/bullermätare. (dB) Klass 2. Med A- och C-frekvens-bedömning, Fast-/Slow-tidsbedömning.

QHT 24 R: Luftkvalitetsmätare. Mäter hundratals ämnen, gaser och föroreningar i luften tex i klassrum, arbetsplatser och offentliga byggnader och ger en indikation på hur bra inomhusluften och miljön är. Proffs.

Mätinstrument Fuktmätare
FLIR MR40. Fuktmätare för trä och byggnadsmaterial. Enkel att förstå och använda.

Trotec T210: Mäter luftfuktighet och temperatur. Proffs.

Trotec T660: Fuktindikator. Spårar vattenskador snabbt och enkelt. Proffs.

Trotec BL30: Fukt/templogger. Har 2 st. Registrerar fukt över längre perioder.

Mätinstrument övrigt
Greisinger GTD 1100: Mäter lufttryck, höjd över havet och temperatur.

Övrigt Bygg
Arbetslampor LED 20W. 230 V. Bra att ha vid ROT-jobb. Lyser bra, blir aldrig varma. Har 2 st.

Bosch GMS120: Regel, el och metalldetektor. Proffs. Nogrann och lättanvänd.

Bosch GSR 12V-15. Borrskruvdragare. Borrar 19 mm i trä, 10 mm i metall och max skruvdiameter 7 mm.

Trotec TTK105S. Mellanstor kondensavfuktare. Avfuktar upp till 30 liter vatten/dygn, och klarar ytor upp till 90 m2 eller 230 m3 volym.

Dessa maskiner går skicka med Bussgods, och kan även levereras till kund enligt överenskommelse.

Städ/Rengöringsmaskiner
Einhell TH-VC1820S: Grovdammsugare. 230 V. Storstädning, ROT-jobb tex.

Övrigt
4-stegs trappstegar:
Bra vid jobb hemma i huset. Har 2 st.

När en kund hyr någonting från mitt företag, ingår alltid support, dvs kunden får all den hjälp som behövs, till skillnad mot andra uthyrningsföretag.

Alla mätinstrument som hyrs ut är "proffsinstrument", väldigt noggranna och kalibreras varje år.

Dom maskiner, elverktyg och övriga produkter som också hyrs ut är bland dom bästa på marknaden, och är speciellt utvalda för sitt syfte. Vid hyra av elverktyg/maskiner finns det 20 m skarvsladdar godkända för utomhusbruk (IP44) att låna kostnadsfritt.

Ring för mer info! Hyresavtal, manualer och ev. säkerhetsinformation är obligatoriskt, och ska följas.

Har nöjda kunder över hela Sverige!